Üniversite Özel Ders 

 

Calculus 1-2(matematik 1 ve 2) ,

Physics(fizik 1-2),

Differential equations(diferansiyel denklemler),

linear algebra(lineer cebir) ,

Chemistry ( kimya),

Statistics (istatistik),

Econometrics( ekonometri),

Maliyet muhasebesi ve finansal muhasebe( financial and cost accounting),

Operation research(yöneylem araştırması),

Macro and microeconomics ( makro ve mikroekonomi),

Game theory( oyun teorisi),

İnternational finance ( uluslararası finans),

Corporate finance( kurumsal finansman),

Organizational behaviour ( organizasyon davranışları),

Simulation ( simülasyon) derslerini

tamamı akademisyenlerden oluşan uzman kadromuzla birebir veya grup özel ders formatında alabilirsiniz.

 

GARANTİLİ EĞİTİM MODELİ

Fransız sisteminin uzmanı eğitimcileriyle Ceylan Eğitim ve Danışmanlık,sadece Fransız okullarına yönelik okul takviye programlarında yepyeni bir modeli ortaya koymuştur:"Garantili Eğitim modeli".

Sizlere de çok iddialı gözükebilecek bu kavram,eğitimdeki değişken sayısının çokluğunu göz önünde bulundurursak temeli olmazsa içi boş bir pazarlama taktiğinden öteye geçmeyecektir.

Devam »