GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İÇ SINAV HAZIRLIK PROGRAMI

CEYLAN Eğitim olarak; en KALİTELİ,en PRATİK ve en EKONOMİK "GSÜ İç Sınav Hazırlık Programı" ile geliyoruz.

CEYLAN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK GSÜ İç Sınav Hazırlık Programı Ayrıntıları;

• Teoriden arındırılmış sınavın doğasına uygun pratik ders anlatımları

• Maksimum 4-5 kişilik sınıflarda butik eğitim

• Geçmiş yılların soru çözümleri de dâhil olmak üzere, İç Sınav'a yönelik özel olarak hazırlanmış arşiv çözümlemesi

• 2012 İç Sınavı'na ait, hiçbir yerde bulamayacağınız istatistikler ve bu bilgiler doğrultusunda sınav öncesinde öğrenciye en doğru ve en isabetli rehberlik/yönlendirme

• Sınav Sonrasında öğrencilerimize sunacağımız kurumsal rehberlik hizmetleri

GSÜ İç Sınav Hazırlık Hukuk/İktisadi Mühendislik
Matematik / Geometri 50 Saat 60 Saat
Fransızca 30 Saat 15 Saat
Fizik / Kimya / Biyoloji 10 Saat 15 Saat
Toplam Ders Saati 90 Saat 90 Saat
Deneme Sayısı 8 Deneme 8 Deneme
Denemeler Dahil Paket Program 110 Saat 110 Saat

Not:Mevcut gruba sonradan katılımlar olduğunda yeni öğrencimizin eksik dersleri özel ders programıyla kapatılıp mevcut en uygun gruba katılımı sağlanacaktır.

NEDEN 550 DEĞİL DE 110 SAAAT?

Galatasaray Üniversitesi iç sınavı ile üniversiteye girişin temel şartı YGS-LYS sınavlarında herhangi bir puan türü(FM-TS-TM)nde ilk 25000 e girmektir.Aksi durumda sınav değerlendirmeye dahi alınmamaktadır.

Bu gerçeklik eşliğinde,öğrencilerin öncelikle ciddi bir bir YGS-LYS hazırlığı içerisinde olup,uygulanacak daha az zaman alıcı bir iç sınav eğitimiyle bu hazırlığı desteklemeleri gerekmektedir.YGS-LYS hazırlığının gerek kurumumuzda gerekse diğer kurumlarda tüm hafta boyunca ders,etüd ve ek derslerle çok zaman aldığı gerçeğine dayanarak,programımızı haftada yaklaşık 3 saatlik,sınava yönelik ipuçlarının da verildiği yoğunlaştırılmış bir arşiv çalışması olarak kurguladık. Öğrencimizin vaktini fazlasıyla alan,sizleri de ekonomik anlamda zorlayan aşırı yoğun iç sınav programlarına bir alternatif yarattık. Sizler de Ceylan Eğitimle hızlandırılmış iç sınav eğitimi alın, Galatasaray Üniversitesi kapılarını sonuna kadar aralayın!

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İÇ SINAVI İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER

ÖĞRENCİ KONTENJANI

Türk-Fransız ortak komitesinin kararları uyarınca, Galatasaray Üniversitesi Yüksek Öğretim Birimleri'ne her yıl, sınavla 480 öğrenci alınır. Bu kontenjanın %25'i, o öğretim yılında Galatasaray Lisesi'nin diplomasını almış veya alacak olanlara; %25'i de Türkiye'de Fransızca öğretim yapan okulların aynı durumundaki öğrencilerine ayrılır. Söz konusu öğrenciler için Galatasaray Üniversitesi tarafından ayrı bir sınav yapılır.

Geri kalan kontenjan (%50) ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavında başarılı olan öğrenciler tarafından kullanılır.

Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girmek için başvuracak adaylar:

1-Galatasaray Lisesi'nde ve Türkiye'de bir kısım derslerini Fransızca yapan liselerde öğrenimlerinin son sınıfında olan Türk uyruklu öğrenciler,

2-Türkiye'de Fransız Bakaloryası veren liselerin aynı durumundaki öğrencileri; bir defaya mahsus olmak üzere GSÜ İçsınavına başvurabilirler.

Yukarıda belirtilen orta öğretim kurumlarındaki yabancı uyruklu öğrenciler, ÖSYM taraından yapılan YÖS sınavında başarışı oldukları ve Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun belirlediği şartları yerine getirdikleri taktirde başvuruda bulunabilirler. Kaydın yapılabilmesi için, adayın lise diplomasını veya Fransız bakaloryasını belgelemesi zorunludur.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İÇSINAVINDA UYGULANAN TESTİN KAPSAMI:

I.AŞAMA(180 Dakika BÜTÜN ADAYLARA UYGULANAN AŞAMA
DERSLER SORU SAYISI
Türkçe 10
T.C İnkılap Tarihi 5
Matematik 30
Fransızca 20
Fizik 5
Kimya 3
Biyoloji 2
Coğrafya 5
Genel tarih 5
Toplam 85

II.AŞAMA (90 Dakika)

Sosyal Bilimler veya Sayısal Bilimler için yapılan II.Aşama sınav süreleri 90ar dakikadır. Adaylar her iki tarafın II. Aşama sınavına arka arkaya girebilirler

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

Soru Kitapçığındaki "çoktan seçmeli sorular" için beş farklı seçenek verilmiş olup, bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Aday her sorunun doğru cevabını bulaak cevap kağıdına işaretleyecektir. Cevaplar işlenirken yumuşak kurşun kalem kullanılması ve ayrılan yerin dışına taşırılmadan, tam olarak karalnıp doldurulması gerekmektedir.

I. Aşama ve II. Aşama'daki soruların ağırlıkları eşit olarak değerlendirilecektir. Adayın toplam puanı, her iki aşamada aldığı puanların birlikte değerlendirilmesi sonucunda hesaplanacaktır.

İki adayın eşit puanı alması durumunda, sırasıyla:

a-Ortak Bölümdeki Fransızca notuna,

b-I. Aşama puanına

c-Doğum tarihi sonra olana öncelik tanınmaktadır. Eşitliğin bozulduğu durumdaki puan geçerli sayılacaktır.

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak, cevap kağıdının değerlendirilmesi için, aşağıdaki tüm koşulların yerine getirilmesi zorunludur:

-Kopya alma veya verme girişiminde bulunmaması

-Cevap kağıdına T.C. Kimlik numarasını doğru olarak kodlaması,

-Tercih ettiğ bölümü/fakülte ve tercih sırasını cevap kağıdına doğru olarak işaretlemiş olması,,

-Soru kitapçığını, cevap kağıdını, kimlik kartını ve diğer belgeleri eksiksiz olarak salon görevlisine teslim etmesi,

-Gözetmenlerin bildirecekleri diğer sınav kurallarına uyması,

-Galatasaray Üniversitesi sınavına giren adayların test sorularına verdikleri cevaplar ilgili komisyon başkanlığı tarafından incelenecektir.

Bu incelemelerden elde edilen bulgular,

Galatasaray Üniversitesi ÖSYS ilgili kurulu tarafından değerlendirilecektir. İkili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının tümü iptal edilecektir.

GSÜÖSYS sonrasında yapılan incelemelerde, hatalı bulunan test sorusu olduğu taktirde, bu soru puanlama dışında tutulacaktır.

Adayların puanları, ilgili testin geriye kalan sorularına verdikleri cevaplara göre hesaplanacaktır.

TERCİH BİLDİRİMİ

Sadece Sayısal Bilimler sınavını seçen öğrenciler, ilgili bölümlerin arasından en çok iki tercih yapabilirler. Ancak seçilen bir bölüm diğer bir tercihte yeniden seçilemez. Aksi takdirde bu tercihin işleme konulaması mümkün değildir. Sadece Sosyal Bilimler sınavını seçen öğrenciler, ilgili fakülte ve bölümlerin arasından en çok beş tercih yapabilir. Ancak seçilen bir bölüm diğer bir tercihte yeniden seçilemez. Aksi takdirde bu tercihin işleme konulaması mümkün değildir. Her iki sınavı da seçen adaylar, ikisi Sayısal Bilimler aşamasından, beşi ise Sosyal Bilimler aşamasından olmak üzere en çok yedi tercih yapabilirler.Ancak seçilen bir bölüm diğer bir tercihte yeniden seçilemez. Aksi takdirde bu tercihin işleme konulaması mümkün değildir.

Adaylar, öğrenim görmek istedikleri fakülte/bölümlere ait tercihlerini, Sosyal Bilimler ve Sayısal Bilimler Sınavı esnasında cevap anahtarı formunun üzerine işaretleyeceklerdir.

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi ile Matematik Bölümü EN ÇOK 2 TERCİH

Hukuk,İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Fen ve Edebiyat Fakülteleri/Bölümleri EN ÇOK 5 TERCİH

HER İKİ (SAYISAL İLE EA VE SÖZEL PUAN TÜRÜ) ALANDAN SINAVA GİRECEKLER

EN ÇOK 7 TERCİH YAPABİLİRLER

(Bu tercihlerin ikisi Sayısal puanla öğrenci alan bölümlerden, kalan beş tercihin ise diğer fakültelerden olması gerekir)

Not: Seçilen bir bölüm diğer bir tercihte yeniden belirtilemez,aksi takdirde bu tercih işleme konulmaz.

SONUÇLAR VE YERLEŞTİRME

Adayın GSÜÖSYS sınavı, ancak üniversite Yönetim Kararı uyarınca YÖK'e bağlı ÖSYM tarafından yurt çapında düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde değerlendirilecektir:

- Mühendislik Ve Teknoloji Fakültesinin bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü tercih eden adayların LYS yerleştirme puanına göre sıralamada MF-1 , MF-2, MF-3, MF-4 puan türlerinden en az birinden ilk 25000 adayın (buna tekabül eden yerleştirme puanının üzerinde puan alan) içinde yer alması; - Sosyal Bilimlerin bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi karşılaştırmalı Dilbilim ve uygulamalı Diller Bölümünün Fransız Dili ve Edebiyatı programını tercih eden adayların ise, LYS yerleştirme puanına göre yapılan sıralamada TM-1, TM-2 , TM-3, TS-1 , TS-2 puan türlerinden en az birinden ilk 25000 adayın (buna tekabül eden yerleştirme puanının üzerinde puan alan) içinde yer alması ; - Her iki alanda tercih yapan adayların,ilgili alanın şartını yerine getirmesi zorunludur. - Ancak Türkiye'deki orta öğretim kurumlarında Fransız Bakaloryası almaya hak kazanmış TC vatandaşı adayların sınavlarının değerlendirilmesi için , LYS sonuçlarına göre öngörülen ,yukarıda belirtilen şartlara bağlı olmaksızın aşağıda belirtilen "Baccalaureat" yı başarmış olmaları şartı aranmaktadır. -Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nin bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünü tercih edenlerin "Bac. Sciences" , -Sosyal Bilimlerin bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Dil Bilim ve Uygulamalı Diller Bölümünün Fransız Dili ve Edebiyatı programını tercih edenlerin ise "Bac. Litteraire", "Bac. Economie-Sociale" veya "Bac. Sciences", -Her iki alanda tercih yapan adayların ise ,ilgili alanların şartlarını yerine getirmesi zorunludur.

Galatasaray üniversitesi ÖSYS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleştirilen adayların kayıt hakları, yalnız o sınav dönemi için geçerlidir.Listeler her fakültenin bölümleri için ayrı ayrı puan sırasına göre düzenlenecektir.

Sınavı kazanan adaylar ,öngörülecek süre içerisinde kesin kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde haklarını kaybederler.

Öğrenci, Sosyal ve/veya Sayısal Bilimler sınavı neticesinde 1.tercih(ler)inin asil listesinde yer aldığı takdirde ,tercih ettiği diğer fakülte ve/veya bölümlerin asil ve yedek listelerinde yer alamaz.Ancak öğrenci, diğer tercihlerinden birinin asil listesinde yer aldığı takdirde ,bu tercihinden önceki tercih sıralamalarının yedek listesinde yer alabilirler.

Galatasaray üniversitesi Yönetim Kurulunun açıklayacağı taban puanının altında kayıt yapılmayacaktır.

Sınav sonuçları öğrencilere Galatasaray üniversitesi ÖSYS Sonuç Belgesiyle bildirilecektir.

SONUÇLAR VE YERLEŞTİRME

Galatasaray üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda her hangi bir bölüme kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler kazandıkları bölümlerin 1.sınıflarına ; Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Dil Bilim ve Uygulamalı Diller Bölümünü kazanan öğrenciler ise "Sosyal Bilimlere Giriş Sınıfına"' na kayıt yaptırırlar.

Eğitim yılı başlamadan önce yeni kayıt olan öğrenciler Fransızca Seviye Belirleme Sınavına tabi tutulurlar.Bu sınavın sonucunda başarılı olan:

- Fen Edebiyat Fakültesi karşılaştırmalı Dil Bilim ve Uygulamalı Diller Bölümü öğrencileri Sosyal Bilimlere Giriş Sınıfından;

- Diğer öğrenciler Bölümlerinin 1.sınıflarında verilen Fransızca dersinden muaf olurlar. Fransızca dersinden muaf olan öğrenciler İngilizce dersi alırlar.

FAKÜLTELER ÖĞRENCİ KONTENJANI

Yükseköğretim Birimleri Kontenjan İç Sınav Kontenjanı
Mühendislik Bilimleri 90 45
Sosyal Bilimler 390 195
Toplam 480 240

KONTENJAN DAĞILIMLARI:

Türkiye'de Fransızca Öğretim Yapan Okullar %25
Galatasaray Lisesi %25
ÖSS Merkezi Yerleştirme %50
Toplam %100

BÖLÜMLERE GÖRE İÇSINAV KONTENJAN MİKTARLARI:

Fakülte/Bölüm Asil Öğrenci Sayısı Fakülte/Bölüm Asil Öğrenci Sayısı
Bilgisayar Müh. 9 İşletme 10
Endüstri Müh. 8 İktisat 10
Hukuk 10 Sosyoloji 10
Siyaset Bilimi 10 Felsefe 10
Uluslararası İlişk. 10 Fr.Dili ve Edb. 10
İletişim 10 Matematik 10

GARANTİLİ EĞİTİM MODELİ

Fransız sisteminin uzmanı eğitimcileriyle Ceylan Eğitim ve Danışmanlık,sadece Fransız okullarına yönelik okul takviye programlarında yepyeni bir modeli ortaya koymuştur:"Garantili Eğitim modeli".

Sizlere de çok iddialı gözükebilecek bu kavram,eğitimdeki değişken sayısının çokluğunu göz önünde bulundurursak temeli olmazsa içi boş bir pazarlama taktiğinden öteye geçmeyecektir.

Devam »