GENEL SINAVLARA HAZIRLIK PROGRAMLARI

YGS-LYS HAZIRLIK PROGRAMLARI

CEYLAN EĞİTİM olarak lise öğrencilerimizi YGS-LYS VE İlköğretim öğrencilerimizi de TEOG gibi bir sürecin bittiği ve yeni bir sürecin başladığı büyük sınavlara büyük bir özen, disiplin ama aynı zamanda stres yüklemeden hazırlamaktayız. Programa dahil olan öğrenciler isteğe göre 1 kişilik özel ya da maksimum 3-4 kişilik sınıflarda yoğun bir hazırlanma sürecine girerler. CEYLAN EĞİTİM olarak devamlı olarak öğrencilerin dikkat, motivasyon ve de çalışmaları takip edilir. Takip sonucu öğrencilerin eksik olduğu tüm konular belirlenerek anında ve vakit kaybetmeden etkili önlemler alınır. Tüm bu çalışmalar öğrencilerimize içtenlikle yaklaşılarak bir aile ortamı yaratılarak yapılır. Gerekli zamanlarda tüm gözlemler ve de ölçümler velilerimizle paylaşılır.

Yeni Sınav sistemi öğrencilerin konuları ne kadar bildiğini ölçen ve eski sisteme nazaran her konu için daha ayrıntılı bilginin gerektiği bir sınav sistemidir. Bu sınav sisteminde başarıya ulaşmanın tek yolu konuları en iyi şekilde analiz edip bu doğrultuda bir hazırlık süreci geçirmektir. Bu nedenle biz, öğrencilerimize son sene yüklemesi değil düzenli bir Lise ve ortaokul eğitimi çalışması sunuyoruz.

• Haftanın 3 günü konu anlatım dersleri (Matematik ve Fen dersleri için)

• Sınırsız etüt imkanı

• 2 haftada bir konu tarama testi uygulaması

• Sınırsız soru ve bilgi kaynağı imkanı (Öğrencilere diğer yayınlarla birlikte kendi hazırladığımız test ve kitapçıklar da dağıtılacaktır)

• Ayda bir veli bilgilendirme görüşmesi

Öğrencilerimiz düzenli bir şekilde kurumumuza geldiği ve verilen çalışma ve ödevleri yaptığı taktirde hiçbir başka ek kaynak gerekmeksizin istediği okula girecektir. Öğrenemeyen, yapamayan öğrenci yoktur bu tamamen yanlış bir inanış olup istenilen hedef belirlendikten sonra öğrencinin seviyesi ile hedef arasındaki farklılık yapılacak akılcı bir program ile kapatılır.

ÖZEL DERS

Çocuklarınızı yetiştirirken onların her zaman en iyi koşullara sahip olmasını istersiniz. Bunun için de elinizden gelenin en iyisini onlara sunmaya çalışırsınız ; çünkü onlar sizlerin en değerli varlıklarınızdır.

ÖSS veya Seviye Belirleme Sınavı (TEOG )'na hazırlık yapılırken en önemli noktalardan biri de özel derstir. Okullarda verilen eğitimin yetersizliğinden, öğretmenlerin yetkin olmamasından veya öğrencilerin derslerine yeterli önemi vermemesinden bazı eksiklikler oluşur. Bu eksiklikler öğrenci tarafından giderilemez. Klasik dershaneler ise bu durum için yeterli bir çözüm olanağı sunamamaktadır. Klasik dershane, öğrencilerin sosyalleşmek adına gittikleri, sınava hazırlanmak adına ise zamanlarını iyi değerlendiremedikleri mekanlardır. Belirttiğimiz eksikliklerin klasik dershanelerde yeterli bir şekilde kapatılması gözüken şartlarda mümkün değildir.

Biz, bu eksiklikleri, konunun uzmanı bir eğitimci tarafından öğrenciyle bire bir özel ders yapılması suretiyle gidermekteyiz. Bu yolla, öğrenci, senelerdir öğrenemediği konuyu anlayacak ve kendine olan güvenini en üst düzeye çıkaracaktır.

Ceylan eğitim ve danışmanlık merkezinde istenilen dersin alınması mümkündür. Öğrenci dilerse sadece istediği programlara gelebilir. Örneğin; kendini sadece Matematik ve Türkçe'de eksik görüyorsa bu iki dersi - ya da istediği herhangi bir dersi - bir program dahilinde özel ders olarak alabilir.

İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencileri özel ders olarak Matematik ya da Fen derslerini tercih ederken 9. ve 10. sınıf öğrencileri en çok Matematik, Fizik, Kimya, Fransızca ve İngilizce derslerinden özel ders talep etmektedir.

Özel dersler, dersin içeriğine ve öğrencinin yapısına göre 1 ya da 2-3 kişilik gruplar halinde veya bire bir şekilde yürütülmektedir.

Özel derste, öncelikle, öğrencinin eksiklikleri tümüyle saptanır ve konunun sunumu hakkında bir program yapılır. Okulların 30 kişilik sınıflarında verilen eğitimde öğrenciyle bire bir ilgilenilememekte, sınıf çoğunluğunun dersi anlaması baz alınmaktadır. Sınıf içerisinde dersten yeterli edinim sağlayamayan öğrenci ise doğal olarak başarısız olmaktadır. Özel sunumda ise amaç; her öğrencinin mükemmel bir şekilde dersten en yüksek verimi almasını sağlamaktır.

SEVİYE BELİRLEME SINAVI KOÇLUK SİSTEMİMİZ HAKKINDA

Koçluk sistemi üniversite sınavına hazırlanma sürecine girmiş öğrenciye gerekli tüm desteğin sağlanmasını ifade etmektedir. Kurucularımız Murat ve Burak Ceylan tarafından geliştirilmiş olan bu sistemde öğrenci, ÖSS ve Seviye Belirleme Sınavı (TEOG )'na hazırlanırken sürekli bir koça yani bireysel danışmana sahip olur. Bu koç; öğrencinin çalışmasını, okulunu ve ders sonuçlarını sürekli takip edip yapması gerekenleri öğrenci ile tartışır.

Bir öğretmenden daha çok yol gösterici, tecrübeli bir danışmandır. Aile ile sürekli iletişim içinde olan koç; öğrencinin motivasyonu, ruh hali ve sınav stresinden doğan sorunlarıyla ilgilenir. Öğrenciler ÖSS veya Seviye Belirleme Sınavı (TEOG ) hazırlık dönemlerinde genelde çevresiyle, özelde ise ailesiyle problemler yaşar. Bunun nedenini araştırdığımızda ailenin öğrenciden yüksek beklenti içinde olduğunu, öğrencinin ise bu beklentiyi karşılayamamak kaygısıyla strese girdiğini ve bu stresin öğrenciyi çevresiyle problemli hale getirdiğini gördük. Bu stresin; sınavı önemsememek, sınava girmeyi istememek gibi elim sonuçlar doğurduğunu ise, maalesef, tecrübe etmiş durumdayız .

İşte Ceylan Eğitim koçu bu noktada devreye girerek öğrenciyle ailesi arasında iletişimi sağlar. Öğrencimize ve ailesine neler yapılması gerektiği hakkında sürekli telkinde bulunur. Bırakın; çocuğunuzun çalışıp çalışmadığıyla, ödevlerini yapıp yapmadığıyla, sınava nasıl hazırlandığıyla 'Ceylan Eğitimin profesyonel danışmanları ilgilensin. Size de çocuğunuzun başarısıyla gururlanmak kalsın. Ne dersiniz ?

YGS-LYS

YGS-LYS hazırlıkta, genelde bütün sınavlar için yapılması öncelikli dört şey vardır :

Öğretmek - Bilgi Sunumu

Öğrenciyi sınav atmosferine sokmak için test edilmesi gereken en önemli ayrıntı, öğrencinin bilgi düzeyinin ne olduğudur. Bu saptandıktan sonraki süreç ise, varsa, bu eksiklerin en kısa zamanda ve en iyi şekilde kapatılmasıdır. Sabrı, öğretimin vazgeçilemez unsuru olarak kabul etmiş eğitim kadromuzun profesyonel danışmanları; konuları hiç bilinmiyormuşçasına öğrenciye aktarır ve öğrencinin bilgi eksikleri bu yolla giderilir.

Çalışma Programının Oluşturulması

Bir yerde elde edilmiş iyi bir sonuç varsa bu kesinlikle bir program dahilinde olmuştur. Bir program dahilinde olmayan başarıyı sadece bitkilerde ve hayvanlarda gözleyebiliriz. Dolayısıyla CeylanEğitim Butik Dershanesin''de yer alan her öğrencinin tecrübeli koçları nezaretinde hazırlanmış bir performans programı vardır. Ceylan eğitim, aile ile iletişim içerisinde, programı harfi harfine uygulatıp başarının önündeki büyük bir engeli aşmada öğrenciye yardımcı olur.

Motivasyon

Akıl denilen soyut olguyu somut hale büründürmüş olan Einstein'ın şu sözü dikkate değerdir : "Coşku, zekâdan daha önemlidir." Bu demek oluyor ki bilmek önemlidir; fakat hedefe kilitlenmek ve başarıya olan inanç ondan daha üstündür. Bu tespitten yola çıkan Ceylan EĞitim, öğrencimize gerekli olan moral ve motivasyon desteğini vererek öğrencimizin başarıya olan inancını yolun sonuna kadar taze tutar.

Gerçek Rehberlik

"Önce çalışıp sonra hayal ediniz; ama hayal gemisindeki yerinizi ayırtmayı da unutmayınız." Tercih etmek ya da tercih edebilmek, hayal gemisinde ayırttığınız biletin yani doğru yapılmış bir tercihin diğer adıdır. Etrafımız herhangi bir sınavda çok iyi bir puan almış; fakat yanlış yönlendirme sonunda istemediği bir okulda ya da bölümde okumak zorunda olan insanlarla doludur. Programımız dahilinde başarıya ulaştırdığımız öğrencilerimize bu noktada da ciddi anlamda kaliteli bir rehberlik sunmaktayız. Öncelikle öğrencinin daha sonra da ailenin görüşleri alınır ve ortak bir akıl oluşturulup öğrenci, mutlu olacağı lisans programına profesyonel bir çalışma sonunda kanalize edilir.

GARANTİLİ EĞİTİM MODELİ

Fransız sisteminin uzmanı eğitimcileriyle Ceylan Eğitim ve Danışmanlık,sadece Fransız okullarına yönelik okul takviye programlarında yepyeni bir modeli ortaya koymuştur:"Garantili Eğitim modeli".

Sizlere de çok iddialı gözükebilecek bu kavram,eğitimdeki değişken sayısının çokluğunu göz önünde bulundurursak temeli olmazsa içi boş bir pazarlama taktiğinden öteye geçmeyecektir.

Devam »