Fransız Liselerine Yönelik Okul Takviye Programları

« LA SEULE ADRESSE DES FRANCOPHONES »

FRANSIZCA DERS

Ceylan Eğitim ve Danişmanlık Türkçe eğitimden Fransızca eğitime geçen öğrencilerimizin yaşadıkları sorunlara çözüm bulma amacıyla 2006 yılında kurulmustur.

Fransızca eğitim veren okullarda okuyan öğrenciler, matematik ve özellikle de fen (fizik-kimya-biyoloji) alanlarında soruları anlayamamakta ve adaptasyon güçlüğü cekmektedirler. Gerek fransızca terimlerin öğrenilme zorluğu, gerekse liseden önceki dönemlerde öğrencilerimizin sağlam bir sayısal eğitim alamamış olmaları bu soruna yol açmaktadır. Ancak bahsettiğimiz, çözümü olmayan bir durum değildir. Bu noktada Ceylan Eğitim ve Danışmanlık, disiplinli bir yaklaşımla, Fransız eğitim sistemin icinden gelen, bu dile hakim eğitmenlerinin katkılarıyla ögrencileri dersler ve haricinde uygulanan etüd programlarıyla destekler, öğrencilerimizin seviyesine uygun calışma programlari hazırlar, verdigi coaching hizmetleriyle de onların bu problemi aşmalarinda en büyük yardımcıları olur. Ceylan Eğitim bu özellikleriyle de 2006 yılından beri Fransız liselerinin tek adresi olmaya devam etmektedir

KURUMUMUZDA FRANSIZCA OLARAK VERİLEN DERSLER

Fransızca dil dersleri(Grammaire, Litterature, Comprehension Oral et Ecrite, Conversation, Delf-Dalf hazırlık)

Fransızca matematik ve geometri

Fransızca fizik

Fransızca kimya

Fransızca biyoloji

Kurumumuz bünyesinde eğitimlerini verdiğimiz tüm bu dersler "GARANTİ" kapsamında yer almaktadır. Garantili ders veren kurum olma özelliğimizi gururla devam ettirmekteyiz.

Fransızca Ders Takviye ve Türkçe Ders Takviye birbirlerinden önemli derecede farklı yönleri bulunan iki farklı alandır ve her iki alan da farklı deneyim, birikim, bilgi ve beceri gerektirmektedir. Bu sebeple Fransızca eğitim veren gerek Francophone (Saint Joseph, Dame De Sion, Saint Benoit, Sainte Pulchérie, Saint Michel) ve gerekse Galatasaray Lisesi öğrencilerine yönelik kadromuz Türk okullarına yönelik kadromuzdan tamamen farklı bir yapıdadır. Bilindiği üzere Fransız Liseleri Türk müfredatına görüntü olarak eş güdümlü gitse de anlatım tarzı ve uygulamalar olarak oldukça farklı kısımlar barındırmaktadır. Öğrenciler yeni lisanları olan Fransızcayı öğrenmeye çalışırken bir yandan da Fransızca olarak ders takip etmek durumunda kalmakta, yabancı hocaların farklı anlatım tarzları ve yabancı kaynak yetersizliklerinden dolayı konuları tam olarak kavrayamayarak sınavlardan yeterince yüksek notlar alamamaktadırlar.

CEYLAN Eğitim Danışmanlık olarak Fransız Lisesi öğrencilerinin karşı karşıya kaldıkları bu zor durumu uzun yıllardır en etkin şekilde çözüme kavuşturmaktayız.Kurumumuzda sınıflar en fazla 4 kişiliktir. Sınıflara Fransız Lise müfredatına ve anlatım tekniklerine son derece hakim deneyimli hocalar girmektedir. Hocalarımızın tamamı Fransız Lise kökenli ( Fransız Lisesinden mezun, Fransız Lisesi eğitim kadrosunda bulunmuş, Fransız Lisesi eğitim kadrosundan emekli olmuş vs…) olup yüksek nitelikte eğitim vermektedir. Hocalarımız her konu anlatımından sonra geçmiş yıllarda Fransız Liseleri sınavlarında çıkmış sınav sorularını ve farklı Fransız kaynaklarından sorular çözmektedirler.

Ceylan Eğitim ve Danışmanlık'ın hedefi asla sınıf geçirmek değil konuları tam olarak öğrenciye öğretmek koşulu ile sınıfı çok yüksek notlar alarak geçirmektir. Bu başarıyı yakalamak için kurum olarak çok etkin teknikler kullanılmaktadır. Örneğin Saint BENOİT Lise 1 e giden bir öğrencinin sınıfına sadece Saint Benoit Lise 1 e giden bir öğrenci girebilir ve asla başka bir okulun lise 1 öğrencisi giremez. Aynı liseden ve aynı sınıftan olsa bile herhangi iki öğrencinin bilgi seviyeleri birbirine yakın değilse bu iki öğrenci aynı sınıfa giremez. Sınıflar her ne olursa olsun 4 kişiden fazla olamaz (öğrenme ve yakın takip açısından en fazla 4 kişilik sınıflar uygundur ilkesi kurumumuzun değişmez bir ilkesidir). Sınav önceleri kurumumuzda okullarda verilen kitap, kitapçık ya da dağıtılan soruların çözümleri yapılır ve etüt adını verdiğimiz bu çalışmalardan herhangi ücret talep edilmez. Hocalar sınıflarındaki öğrencileri birebir gözlemler ve şayet eksikliği bulunan öğrenci mevcutsa eksiklik tamamlanana ve sınava hazır hale gelinene kadar etütler vasıtası ile takviye yapılır. Kurumumuz öğrencilerimizle yakın temas halindedir. Öğrencilerin psikolojisini, kurum içi ve okuldaki notlarını takip etmekte ve de dersler sonrası öğretmenler ile konuşarak sınıf içi disiplin, konsantrasyon, dikkat, ilgi ve ödev yapıp yapmama gibi bilgiler toplayarak gerek gördükçe önce öğrenci ile sonra da veli ile temas kurarak bilgi verir. Problem oluşturabilecek durumları öngörerek çözüme gidilmesi yönünde görüş sunar.

Fransız Liseleri Okul takviye Programları'nda yer alan öğrenciler istedikleri zaman, istedikleri dersten bire bir ya da grup (2-3-4 kişilik sınıflarda) özel ders alma imkanına sahiptirler. SAİNT BENOİT,SAİNT JOSEPH,SAİNTE PULCHERİE,SAİNT MİCHEL,NOTRE DAME DE SİON,PİERRE LOTİ VE GALATASARAY LİSELERİ Hazırlık Sınıfı, 9 Sınıf, 10. Sınıf, 11. Sınıf ve 12. Sınıf'ta okuyan öğrencilerin seviyeleri tespit edilerek, öğrenciye özel programlar hazırlanmaktadır.

GALATASARAY İ.Ö.O. VE DİĞER FRANSIZ İ.Ö. OKULLARINA YÖNELİK OKUL TAKVİYE PROGRAMLARI

İlköğretimde hangi okullara hitap ediyoruz?

Fransızca Eğitim veren İlköğretim Okulları

İstanbul

Galatasaray İlköğretim Okulu

Özel Sembol İlköğretim Okulu

Özel Yeni Nesil 2000 İlköğretim Okulu

Özel Neslin Değişen Sesi İlköğretim Okulu

Özel Küçük Prens İlköğretim Okulu

Galatasaray Eğitim Kurumları'nın ilk zinciri olan Galatasaray İlköğretim Okulu'nda her yıl eğitim görmeye başlayan 50 öğrencinin elde ettikleri bu şansı başarıya dönüştürmeleri; Galatasaray İlköğretim Okulu dinamiklerine özel geliştirilen eğitim sistemi ile mümkündür.

Fransız eğitim sistemine hakim eğitimciler tarafından kurulan Ceylan Eğitim ve Danışmanlık, Galatasaray İlköğretim Okulu ve diğer Fransız İlköğretim okullarına özel eğitim sistemi geliştiren butik bir eğitim kurumudur.

Kalabalık sınıflarda eğitim veren kitle dershanelerinden alınan yanlış yoğunluktaki eğitim ve evde alınan özel dersler, GS İlköğretim Okulu ve diğer Fransız İlköğretim okulları öğrencilerinde motivasyon düşüklüğü ve yorgunluğa neden olmaktadır.

Öğrenci, seviyesine göre verilecek Okul Takviye (Fransızca ve Sayısal Dersler), SBS Destek ve Fransızca Sayısal dersleri ile oluşturacağı sağlam temeller ile Galatasaray Lisesi'ndeki eğitim hayatına başlamalı, Galatasaray Lisesi Pasaj Sınavı'na hazırlanırken Fransızca'nın tüm modüllerinde (Dilbilgisi, Kompozisyon, Okuma-Anlama, Kelime Bilgisi modülleri) kişiye özgü bir eğitim almalıdır.

Galatasaray İlköğretim Okulu'na özel geliştirilen program setleri ile TEK BİR KURUMDAN DOĞRU YOĞUNLUKLARDA ihtiyaç duyulan 4 ana alanda eğitim alınması sağlanmaktadır:

1. 1. Sınıftan 8. Sınıfa kadar tüm sınıflar için hazırlanan Okul Takviye Programları ile öğrencilerin Fransızca, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerindeki temelleri sağlamlaştırılmaktadır.

2. Talep doğrultusunda, 8. Sınıflara özel hazırlanan SBS Destek Programları ile Galatasaray Lisesi'ne geçiş yapacak öğrencilere; gelecek yıllarda Galatasaray Lisesi'nde alacakları eğitimde zorluk yaşamamaları için Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerinde doğru test çözme teknikleri gösterilmekte, okul takviye programlarına paralel test seansları düzenlenmektedir. Böylelikle Galatasaray Lisesi'ni SBS ile kazanan öğrenciler ile alacakları eğitime rahatlıkla uyum sağlamaları hedeflenmektedir.

3. Talep doğrultusunda, öğrencilerin Galatasaray Lisesi'nde alacakları Fransızca eğitimlerde zorluk yaşamamaları için 6., 7. ve 8. Sınıflara özel Fransızca Matematik ve Fransızca Fen dersleri verilmektedir.

4. Galatasaray İlköğretim Okulu Okul takviye Programları'nda yer alan öğrenciler istedikleri zaman, istedikleri dersten bire bir ya da grup (2-3-4 kişilik sınıflarda) özel ders alma imkanına sahiptirler. Örnek haftalık programlar;

Sınıf/Ders Fransızca Matematik Fen ve Teknoloji
6. Sınıf 1 Seans 1 Seans 1 Seans
7. Sınıf 1 Seans 1 Seans 1 Seans
8. Sınıf 2 Seans 1 Seans 1 Seans

Seanslar 90 dakika'dır.

Haftalık program günlerine veli ile birlikte karar verilmektedir. Örneğin; 3 Seanslık bir programa tabi tutulan öğrenci; 1 seansını hafta içi günü, 2 seansını 1 hafta sonu günü alabilmektedir.

İngilizce eğitim veren Anadolu Lisesi ve Kolejlere Yönelik Okul Takviye Programları

İNGİLİZCE DERS

İngilizce eğitim veren Anadolu liseleri ve kolejlerde okuyan öğrenciler, matematik ve özellikle de fen (fizik-kimya-biyoloji) alanlarında soruları anlayamamakta ve adaptasyon güçlüğü cekmektedirler. İngilizce terimlerin öğrenilmesinin zorluğu yanında , liseden önceki dönemlerde öğrencilerimizin sağlam bir sayısal eğitim alamamış olmaları bu soruna yol açan diğer bir nedendir. Bu durum içinden çıkılamayacak bir durum asla değildir. İşte tam bu noktada Ceylan Eğitim ve Danışmanlık, sistemli bir yaklaşımla, İngilizce eğitim veren en iyi lise ve üniversitelerden mezun olmuş, bu dile hakim eğitmenlerinin katkılarıyla ögrencileri dersler ve haricinde uygulanan etüd programlarıyla destekler, öğrencilerimizin seviyesine uygun calışma programlari hazırlar, verdigi coaching hizmetleriyle de onların bu problemi aşmalarinda en büyük yardımcıları olur.

KURUMUMUZDA İNGİLİZCE OLARAK VERİLEN DERSLER

İngilizce dil dersleri(Grammar, Writing, Reading, Listening, Conversation)

Toefl hazırlık programı

İngilizce matematik ve geometri

İngilizce fizik

İngilizce kimya

İngilizce biyoloji

FRANSIZCA-İNGİLİZCE-ALMANCA DİL DERSLERİ

Fransızca:Delf-Dalf-LYS Fransızca dil sınavı-KPDS-ÜDS.

İngilizce:Toefl IBT-IELTS-Proficiency-KPDS-ÜDS hazırlık .

GARANTİLİ EĞİTİM MODELİ

Fransız sisteminin uzmanı eğitimcileriyle Ceylan Eğitim ve Danışmanlık,sadece Fransız okullarına yönelik okul takviye programlarında yepyeni bir modeli ortaya koymuştur:"Garantili Eğitim modeli".

Sizlere de çok iddialı gözükebilecek bu kavram,eğitimdeki değişken sayısının çokluğunu göz önünde bulundurursak temeli olmazsa içi boş bir pazarlama taktiğinden öteye geçmeyecektir.

Devam »